ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช
(Siriraj Checkup Center)


      ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Checkup Center)
      ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1 (ติดกับโรงอาหารสวัสดิการ)
      ติดต่อนัดหมาย/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-414-1363 , 02-414-1357
      เวลา 07.00-15.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
      หรือ Call Center 02-419-9801 เวลา 7.00-20.00 น.(วันจันทร์ - วันศุกร์)
      เวลา 7.00 - 15.00 น. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)ข้อมูลอัตราค่าบริการ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด PDF
>