โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข คอร์สเจริญสติศิริราช รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 66

        งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัด"โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข คอร์สเจริญสติศิริราช (Siriraj Mindfulness Meditation Course) ครั้งที่ 39" ระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ให้แก่ บุคลากร นักศึกษา ผู้เกษียณราชการ ญาติ และเพื่อนบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
- รับจำนวน 50 คน
- รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566
- เข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- บุคลากรที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้โดยการสแกน QR CODE บนโปสเตอร์ หรือ คลิก>>https://drive.google.com/file/d/1cYUZp8zPnt2mjjX1ysoryxdpQQTRVWn3/view
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 (ฝั่งริมน้ำ) โทร. 02 419 9435