เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 25 มิย. 66

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล (Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital)  เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Certified Diabetes Educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม (Holistic Care)
-  หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี เรียนออนไลน์เฉพาะวันพฤหัส - ศุกร์ และในชั้นเรียน พุธ - พฤหัส - ศุกร์ 1 ครั้ง/เดือน
- รูปแบบการเรียนการสอน hybrid ออนไลน์ร่วมกับฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
-  ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นภาคทฤษฎี (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2566) และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นภาคปฏิบัติ (เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2567)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2566 คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 02 419 9568-9 ต่อ 105 (คุณสุภาวิตา)