การอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี”

งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี”  ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566  เวลา 12.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 
ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยการ สเเกนQR Code หรือ คลิก>>https://www.si.mahidol.ac.th/training/