กิจกรรม Strategic Research Forum 2023 ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 8 มิ.ย. 66

        ฝ่ายวิจัย คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Strategic Research Forum 2023 การบรรยายในหัวข้อ Personalized Neoantigen Vaccine for Cancer Immunotherapy  โดยมี อ.นพ. ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

        ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุมปาลวัฒน์วิไชย 2 (627) ชั้น 6 ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (มีอาหารกลางวันรับรองสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า) และ มีถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom meeting 

        ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://forms.gle/L6DZcBGTfwnVmMLM7 หรือ scan QR code ใน Poster  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2566