กิจกรรม Strategic Research Forum 2023 ในหัวข้อ “Funding for Frontier Research in Medicine” เปิดลงทะเบียนตั้งเเต่วันนี้ - 16 มิ.ย. 66

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Strategic Research Forum 2023 การบรรยายในหัวข้อ “Funding for Frontier Research in Medicine” โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และ ศ.ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า BCG (Frontier Research) (บพค.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
        กิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 2566 2566 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 304 -305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (มีอาหารกลางวันรับรองสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า) และ มีถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom meeting

        ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คลิก>> https://forms.gle/FXX4zmMTtbmN7hsB7 หรือ scan QR code ใน Poster ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566
        กำหนดการกิจกรรม

        - 11.30-12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับอาหารกลางวัน
        - 12.00-12.05 น. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน
        - 12.05-12.50 น. บรรยาย "Funding for Frontier Research in Medicine”
        - 12.50-13.00 น. ถาม-ตอบ 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 419 2814