ประกาศ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

      ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่  จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566  เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ อาคารโภชนาการ รพ.ศิริราช