กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน"วันมหิดล"

เนื่องใน "วันมหิดล" วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเเห่ง  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และเจ้าฟ้าทหารเรือผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ โดยคณะ ฯ กำหนดการจัดกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลศิริราช ดังนี้

        - เวลา 06.00 – 11.00 น.  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน **จุดพักคอย เเละ จุดลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

        - เวลา 09.00 น. ปาฐกถาเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล เรื่อง "น้อมรำลึก ๑๐๐ ปี วันประสูติ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แสงสว่างของปวงชน" โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. นพ.พิศิษฐ์  จิรวงศ์  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G เเละถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : sirirajconference

        - เวลา 10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 

        - เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี