การประชุมวิชาการ SICMPH 2024 หัวข้อ "ครบทุกสาขา ครบทุกวิชาชีพ" ลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 พ.ค. 67

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเเพทย์เเละการสาธารณสุข Siriraj Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2024) Theme: Healthcare Sustainability "ครบทุกสาขา ครบทุกวิชาชีพ" ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

ลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2567 คลิก>> www.sicmph.com 

**สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา
- มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร
- update ความรู้และ guideline ใหม่ ๆ สำหรับ
- ติวเข้มนักศึกษาแพทย์ในหัวข้อ ICL

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ โทร. 02 419 2673-4 และ 02 419 2678