เชิญชวนเข้าร่วมอบรม "ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2567 " ครั้งที่ 3

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมจัดอบรมโครงการ“ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2567” เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแรงส่งเสริมกำลังใจจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เป็นเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและชะลอการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

ขอเชิญชวนผู้ที่เป็นเบาหวาน ญาติ ผู้ดูแล หรือผู้ที่สนใจทางด้านเบาหวาน เข้าร่วมอบรม "ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2567 " ผ่านช่องทาง zoom application (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

- ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 พฤษภาคม  2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.
- ครั้งที่ 2 ในวันที่   5 สิงหาคม     2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.
- ครั้งที่ 3 ในวันที่   4 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมอบรม...
1.  เพิ่มเพื่อนทางLine คลิก>> https://lin.ee/W8PsA3h แล้วพิมพ์ว่า "สมัครค่ายเบาหวาน T2DM" หรือ ท่านจะได้รับลิ้งเพื่อลงทะเบียนและลิ้งเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางดังกล่าว ฯ
2. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช ตึกหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 รพ.ศิริราช
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 419 9568 ต่อ101 

ติดตามข่าวสาร คลิก>> Facebook : ศูนย์เบาหวานศิริราช