การสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ 2566

 
 คำแนะนำ
 1. กำหนดการรับสมัคร
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 3. ดาวน์โหลดเอกสารสัญญา
 4. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
"อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรได้"
 
ยินดีต้อนรับสู่การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ 
2. เอกสารสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล "สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว" คลิกที่นี่ 
 
มีปัญหา/ข้อสงสัย โทร.02-419-6465 -6