การศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของรูปหน้า

การศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของรูปหน้า

อ.นพ.สิทธิโชค  ทวีประดิษฐ์ผล

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

            ศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของรูปหน้าเป็นส่วนหนึ่งของศัลยกรรมตกแต่งในส่วนของศัลยกรรมใบหน้า และกะโหลกศีรษะ (Cranio-Maxillo-Facial Surgery) จุดประสงค์เพื่อแก้ไขความผิดปกติของใบหน้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นภายหลัง นอกจากนี้ในบางกรณีอาจเพื่อทำให้ใบหน้าได้สัดส่วนและสวยงามมากขึ้น
            ความผิดปกติของรูปหน้าเกิดขึ้นได้ทั้งในส่วนของผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ดังนั้นในการผ่าตัดแก้ไขแต่ละครั้งศัลยแพทย์ต้องมีการประเมินผู้ป่วยว่ามีความผิดปกติขึ้นในส่วนใด แล้วจึงวางแผนในการผ่าตัดแก้ไขเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงามใกล้เคียงปกติ ทั้งนี้การผ่าตัดอาจจะมีทั้งการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกเสริมส่วนที่ขาดหายไป หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน

ศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของรูปหน้าตั้งแต่กำเนิด เช่น
            - ความผิดปกติของรูปหน้าตั้งแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่
(Cleft lip Palate)
            - โรคสมองยื่นบริเวณหว่างตา
(Frontoethmoidalencephalomeningocele)
            - ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะ
(Craniosynostosis)
            ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีความผิดปกติของส่วนอื่นๆ ของร่างกายร่วมด้วย และการแก้ไขจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ศัลยแพทย์ตกแต่ง, ประสาทศัลยแพทย์, กุมารแพทย์, แพทย์ด้านโสตนาสิก ลาริงซ์, จักษุแพทย์ ร่วมกันในการวางแผนการรักษาร่วมกัน

ศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของรูปหน้าที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น
            - อุบัติเหตุ
            - การผ่าตัด
            - หนังตาตก
            - กล้ามเนื้อใบหน้าเป็นอัมพาต
(Bell Palsy)
            การผ่าตัดแก้ไขในผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องได้รับการประเมินอย่างละเอียดว่าความผิดปกติเกิดขึ้นจากส่วนใดของใบหน้า แล้วจึงวางแผนในการผ่าตัดแก้ไข เพื่อให้ได้รูปหน้าที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

ศัลยกรรมกราม (Orthognathic Surgery) คือ การผ่าตัดเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการตัดเลื่อย เลื่อน ยึดตรึงขากรรไกรบนและ/หรือล่าง ในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อแก้ไขทั้งความพิการแต่กำเนิด ความผิดปกติจากอุบัติเหตุ ความผิดปกติจากการมีเนื้องอก หรือการสร้างสมดุลของใบหน้าเพื่อความงาม เป็นต้น
            การทำงานด้านนี้ต้องทำงานร่วมกับทันตแพทย์จัดฟันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลออกมาดีทั้งในเรื่องของหน้าที่การงาน และการบดเคี้ยวพร้อมๆ ไปกับความได้สมดุลของรูปหน้า

ศัลยกรรมแก้ไขรูปหน้าเพื่อความสวยงาม
         
ในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีใบหน้าที่ไม่ได้สัดส่วน และต้องการแก้ไขเพื่อความสวยงาม เช่น โหนกแก้มสูง, มุมกรามล่างใหญ่, คางสั้น, จมูกไม่ได้สัดส่วน เป็นต้น
         
การแก้ไขรูปหน้าเพื่อความสวยงามนี้ มีทั้งการตัดออก, การเสริมด้วยวัสดุทางการแพทย์  หรือเนื้อเยื่อของผู้ป่วยเอง เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดที่ดี และได้ใบหน้าที่สวยงามได้รูปทรงดีขึ้น


เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด