สุขภาพดี ไม่มีเบาหวาน

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

        โรคเบาหวานแม้จะเป็นภัยเงียบ แต่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาทำความเข้าใจกันว่า หากเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แล้ว สามารถหายจากโรคได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร  

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถหายได้จริงหรือไม่
         โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีสาเหตุจากร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน และตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ  โรคนี้มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วน ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะอ้วนร่วมด้วยจึงมีโอกาสหายได้ หากลดน้ำหนักลงประมาณ 20% ของน้ำหนักตัวตั้งต้น ตัวอย่างเช่น น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ลดน้ำหนักลงได้เหลือ 80 กิโลกรัม และควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เพิ่มขึ้นอีก ก็จะมีโอกาสหายจากโรคได้

วิธีปฏิบัติที่จะให้หายจากโรค ควรทำอย่างไร
          หัวใจสำคัญในการรักษาโรคเบาหวาน ได้แก่ การควบคุมอาหาร เพิ่มกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักตัว  การลดน้ำหนักทำได้โดยการลดจำนวนแคลอรี่จากอาหารที่รับประทาน  และเพิ่มการใช้พลังงานในแต่ละวัน  ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องการลดน้ำหนักและกำลังใช้ยารักษาเบาหวาน หรือฉีดอินซูลินอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนลดน้ำหนัก เพราะแพทย์อาจพิจารณาปรับขนาดยา เพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาช่วยลดน้ำหนัก หรือผ่าตัดลดน้ำหนักหากมีข้อบ่งชี้ ขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละราย

ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันเป็นอย่างไร
         ปัจจุบันมีการพัฒนายารักษาเบาหวานชนิดใหม่ ๆ มากมาย เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเบาหวานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และปลอดภัยมากขึ้นโดยลดการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถทราบระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองได้ตลอดเวลา โดยเครื่องจะตรวจวัดระดับน้ำตาลโดยอัตโนมัติทุกๆ 5 นาทีตลอด 24 ชั่วโมง และแสดงผลระดับน้ำตาลในทันที ช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์สามารถปรับขนาดยาได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแอปปลิเคชันต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณแคลอรี่ หรือจำนวนคาร์โบไฮเดรตในอาหารที่รับประทาน รวมทั้งมีเครื่องมือสำหรับใช้ติดตามจำนวนก้าวที่เดิน และคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันอีกด้วย

        จะเห็นได้ชัดเจนว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การรักษาโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด