เมื่อน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนม

 

  เมื่อน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนม 

 

    รศ.นพ.อดุลย์   รัตนวิจิตราศิลป์

ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ความผิดปกติที่เกิดจากการไหลของน้ำเหลือง  หรือสารที่หลั่งออกจากหัวนม พบได้ประมาณ 3-5% แม้จะพบไม่มาก แต่ต้องได้รับการดูแลเอาใส่ใจ เพราะหากละเลยอาจเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงตามมาได้

 

โดยทั่วไปเต้านมทั้ง 2 ข้าง จะมีท่อน้ำนมมาเปิดที่หัวนมข้างละ 15 – 20 ท่อ การพบน้ำเหลืองหรือสารใดๆ ไหลออกจากหัวนมนั้น  สาเหตุส่วนใหญ่มาจากก้อนเนื้อในท่อน้ำนม หรือการเปลี่ยนแปลงของซีสต์ที่เต้านม   แต่อาจมีสาเหตุจากมะเร็งเต้านมได้

 

            ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  แพทย์จะแนะนำให้ตรวจทุกเดือนหลังรอบเดือนหมด  เมื่อคลำเต้านม  แล้ว ควรใช้นี้วชี้และนิ้วหัวแม่มือบีบที่ลานนมเบาๆ และรีดเข้าหาหัวนม หากมีน้ำเหลืองในท่อน้ำนม จะเห็นเป็นจุดน้ำขึ้นมาที่หัวนม  

 

            วิธีสังเกตความผิดปกติคือ  ถ้าลักษณะของน้ำเหลืองที่มีสีออกเป็นสีน้ำนม สีเหลือง หรือสีน้ำตาล และออกพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง หรือออกข้างละมากกว่า 1 จุด จะเป็นลักษณะของน้ำเหลืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง 

 

            ส่วนลักษณะที่สงสัยว่าอาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ได้แก่ การพบน้ำเหลืองออกมาเป็นสีปนเลือด หรือ เป็นเลือด และมักจะออกเพียงรูเดียว หากคลำพบก้อนที่เต้านมร่วมด้วย  อาจเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติ เมื่อพบลักษณะดังกล่าวหรือสงสัย ควรมาพบแพทย์ตรวจเต้านมโดยละเอียด เพื่อยืนยันว่าเป็นน้ำเหลืองออกจากท่อน้ำนมจริง ซึ่งแพทย์จะตรวจร่างกาย ส่งตรวจแมมโมแกรม  อัลตราซาวดน์ หรือส่งน้ำเหลืองเพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติ  

 

สำหรับในรายที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง แพทย์จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดนำท่อน้ำนมที่มีน้ำเลือดหรือน้ำเหลืองนั้นออกมาตรวจ (microdochectomy)  โดยใช้ยาชาเฉพาะที่หรือวางยาสลบ จากนั้นติดตามท่อน้ำนมที่มีสารหลั่งนั้นลึกลงไปในเนื้อนมจนพบจุดท่อน้ำนมที่ผิดปกติ และนำเนื้อเต้านมส่วนนั้นไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติและรักษาตามอาการของโรคที่ตรวจพบต่อไป

 

          ฉะนั้นหากพบน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดออกจากหัวนม เพียงจุดเดียว ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย เพราะอาจเป็นสัญญาณบอกเหตุของโรคมะเร็งเต้านม จะได้รักษาโรคได้ทันท่วงทีครับ   


เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด