การฉีดสารเข้าร่างกาย

การฉีดสารเข้าร่างกาย

ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

            ความสวยงามเป็นสิ่งมนุษย์ทุกคนปรารถนา ซึ่งจะอยู่คู่กับความไม่สมบูรณ์ มนุษย์จึงหาวิธีต่างๆ ที่จะทำให้ตัวเองมีความสวยงามและคงสภาพอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ได้มีการคิดค้นวิธีการต่างๆ ที่จะรักษาสภาพผิวหนังให้เต่งตึงดูอ่อนเยาว์ นับตั้งแต่การการใช้เครื่องสำอางภายนอก การกินอาหารหรือสารบางอย่างที่เชื่อกันว่ามีประโยชน์ ตลอดถึงการผ่าตัดเพื่อปรับสภาพที่ไม่สมบูรณ์ให้สวยงามขึ้น นอกจากนั้นยังมีวิธีการฉีดสารต่างๆ เข้าในร่างกายเพื่อขยายขนาดของส่วนที่หย่อนหรือเล็กให้ดูตึงและใหญ่ขึ้น ได้มีการพยายามคิดค้นเรื่องสารต่างๆ ที่นำมาฉีดเข้าร่างกาย เช่น พาราฟิน, ซิลิโคนเหลว, น้ำมันพืช, คอลลาเจน เป็นต้น  สารต่างๆ เหล่านี้เมื่อฉีดเข้าร่างกายแล้วอาจจะทำให้ส่วนต่างๆ เต่งตึงขึ้นทันทีและคงสภาพอยู่ได้ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแปลกปลอม โดยการสร้างเนื้อเยื่อมาหุ้มแล้วแต่ลักษณะของสารที่ฉีดนั้น ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดลักษณะผิวที่เป็นตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบทำให้เสียความสวยงามไปทันที ถ้าการฉีดนั้นไม่สะอาดก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ผู้ที่ต้องการสร้างความงามด้วยการฉีดสารแปลกปลอมจึงพึงระมัดระวังและใช้เวลาในการศึกษาถึงผลของสารต่างๆ นั้นให้ดีเสียก่อนที่จะให้ผู้ใดฉีดเข้าไปในร่างกายของตนเอง

            เนื่องจากสารที่ฉีดเป็นของเหลว เมื่อฉีดแล้วจะไหลไปตามส่วนของร่างกายที่มีช่องว่างอยู่ ทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อใกล้เคียง รวมทั้งผิวหนังบริเวณนั้น

            การเอาสารที่ฉีดแล้วออกจากร่างกายให้หมด เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

            บางครั้งการผ่าตัดเอาสารที่ฉีดออก อาจทำให้เกิดความพิการตามมาได้ เนื่องจากการตัดนั้นต้องเอาส่วนของเนื้อเยื่อที่หุ้มสารออกไปด้วย

             อวัยวะที่จะถูกฉีดส่วนมากอยู่ที่ใบหน้า เช่น จมูก, คาง, แก้ม ส่วนอื่นๆ เช่น เต้านม ก็มีการฉีดบ้าง ทุกส่วนที่ฉีดมีปัญหาต่างๆ กันไป

 

สิ่งที่ควรถามแพทย์ก่อนจะฉีดสิ่งใดเข้าในร่างกายคือ

1.      สารที่ฉีดนั้นชื่ออะไร  มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

2.      จะต้องฉีดกี่ครั้ง ราคาเท่าใด

3.      จะมีการแพ้ไหม

4.      ถ้ามีปัญหาจากการฉีด จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร

5.      สารนี้ผ่านการรับรองโดย อย. หรือไม่

6.      ผลในระยะยาวต่อร่างกาย

 

            สิ่งที่ควรคำนึงพร้อมความงาม คือ ความสุข การพิจารณาอย่างรอบคอบ จะทำให้ไม่เป็นทุกข์จากการฉีดสารเข้าร่างกายแล้วมีปัญหาตามมา...

 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด