ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิริราช จับมือกับ วินเซลล์ รีเซิร์ช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเซลล์บำบัด

...

อ่านต่อ

หุ่นยนต์ Da Vinci: หมอผ่าตัดยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ผ่าตัดแม่นยำ ฟื้นตัวเร็ว

...

อ่านต่อ

ศิริราช "พร้อม" ดูแล ผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

ก้าวสำคัญของศิริราช สู่การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

...

อ่านต่อ

ศิริราช เข้ารัประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 602 มีมติให้เสนอชื่อ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วาระถัดไป

...

อ่านต่อ

กิจกรรมวันต้อหินโลก

...

อ่านต่อ

พิธีมอบรถยนต์ไฟฟ้า AION รุ่น AION Y PLUS ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล Lucky Draw รางวัลที่ 1ในงาน “ MU Blue Night

...

อ่านต่อ