มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี 2567 และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเบิกจ่ายค่าจัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
การเข้าปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ครั้งที่ 2 ปี 2566 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2566)
ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2566 และการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารและข้อควรรู้ในการเบิกสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชย กรณีครบสัญญาจ้าง พศ. พม. และ พม.เปลี่ยนประเภทการจ้าง
4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิก Free Internet
กรณีลืมรหัสผ่าน MU Free Internet
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ แบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) : ภายหลังระบบสารสนเทศขัดข้อง
สาระน่ารู้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - สาระน่ารู้)
กิจกรรมหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - กิจกรรมหน่วยงาน)

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผอ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยด้านกลิ่นรส พร้อมนำเสนอนวัตกรรมชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบการรับกลิ่น (Olfactory Test Kit )

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัล สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 “The Best HR Tech and Analytics”

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับการรับรองเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” โดย WAO

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers Categories Tags

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 6 คว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : KKU ICEM 2023

อ่านต่อ