ข้อคิดดีๆ จากท่านคณบดี เดือนกุมภาพันธ์ 2565

         ในสังคมจะพบเห็นบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ประสบความเสร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน หลายคนอยากประสบความสำเร็จเช่นกัน หากได้ศึกษาย้อนหลังดูวิถีการใช้ชีวิต วิถีการทำงาน และประสบการณ์ในอดีตของผู้ประสบความสำเร็จเหล่านั้น จะพบว่าทุกคนเคยผ่านความล้มเหลว ความผิดพลาด มาแล้วทั้งสิ้น แต่ทุกคนได้นำความล้มเหลว หรือความผิดพลาดเหล่านั้น มาเป็นบทเรียน เรียนรู้ และพัฒนาต่อเนื่องจนประสบพบความสำเร็จ รู้เหตุแห่งความล้มเหลวหรือความผิดพลาด รู้วิธีการป้องกันแก้ไข
         อยากเชิญชวนชาวศิริราชให้เข้าใจในความจริงที่ว่า “ไม่เคยมีใครที่ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่รู้จักใช้ความล้มเหลว หรือความผิดพลาดเป็นบทเรียน เรียนรู้จากความล้มเหลวหรือความผิดพลาด มักได้มากกว่าเรียนรู้จากความสำเร็จ ไม่เยมีใครไม่เคยล้ม แต่หากต้องการไปสู่ความสำเร็จ เมื่อล้มแล้วให้กับมายืนใหม่ และก้าวเดินต่อไป อีกทั้งต้องเรียนรู้ว่าเด่นอย่างไร จะไมล้มอีก”