กิจกรรม Strategic Research Forum 2023วันที่  :  
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
เวลา 12.00-13.00 น.

สถานที่  :  
ห้องประชุม 101 อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ SiMR ชั้น 1

เอกสารประกอบกิจกรรม  :  เอกสารที่ 1ตามที่ฝ่ายวิจัยได้มีการจัดกิจกรรม Strategic Research Forum 2023  ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผ่านระบบ Zoom Meeting

ซึ่งเป็นการบรรยายใน หัวข้อ Data Management in Clinical Research: BIOPHICS Experience โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พญ. สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Deputy Director of BIOPHICS) เป็นผู้บรรยายในงานดังกล่าว

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now