กิจกรรม Strategic Research Forum 2023

วันที่  :  
17 กรกฎาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.

สถานที่  :  
ห้องประชุม 101
อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ SiMR ชั้น 1เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00-13.00 น. ได้จัดกิจกรรม Special Lecture การบรรยายพิเศษในหัวข้อ  Big Data Management for Genomics Thailand  โดย  ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now