กิจกรรม Strategic Research Forum 2023

วันที่  :  
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566
เวลา 12.00-13.00 น.

สถานที่  :  
ห้องประชุม 304-305
อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ SiMR ชั้น 3ตามที่ฝ่ายวิจัยได้มีการจัดกิจกรรม Strategic Research Forum 2023 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช และผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ "Funding for Frontier Research in Medicine"

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ คือ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม   และ   ศ.ดร.นพ. ฉัตรชัย  เหมือนประสาท ผู้ประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า BCG (BCG Frontier Research) (บพค.)   เป็นผู้บรรยายในงานดังกล่าว

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now