กิจกรรม Strategic Research Forum 2023


วันที่  :  
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566


สถานที่  :  
ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1


เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ฝ่ายวิจัยได้จัด กิจกรรม Strategic Research Forum 2023 : Research and Innovation Special Series   โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ บรรยายในหัวข้อ   “Tips and Tricks for Success in Research and Innovation”
  2. ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน บรรยายในหัวข้อ   “World Class Research and Innovation: A Way Forward”

ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสร้างเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย และรับทราบนโยบายมหาวิทยาลัย

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now