กลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย

ภายใต้การดูแลของ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย  สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย
หากท่านต้องการจัดตั้งกลุ่มวิจัย / เครือข่าย สามารถติดต่อได้ที่   :

   คุณวรรณลักษณ์ ธารสุวรรณวงศ์   หัวหน้างานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย
   ช่องทางการติดต่อ  :    02-4192646

    เอกสารแบบเสนอขอจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิจัย กลุ่มวิจัย หรือเครือข่ายวิจัย

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now