กิจกรรม Strategic Research Forum 2023


-:- ตารางการจัดกิจกรรม -:-

เดือน มี.ค. 2566

เดือน พ.ค. 2566

เดือน มิ.ย. 2566

เดือน ก.ค. 2566

เดือน ส.ค. 2566

เดือน ก.ย. 2566

เดือน ต.ค. 2566

เดือน พ.ย. 2566

เดือน ธ.ค. 2566


  ช่องทางการติดต่อ

หากต้องการสอบถามรายละเอียดพิ่มเติมของกิจกรรม หรือ ไฟล์วิดีโอและเอกสารประกอบกิจกรรม
สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาการวิจัย  02-4192814    หรือ   02-4192831
E-mail : sirirajresearch@gmail.com

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now