หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน รับโล่รางวัล EC/IRB Best Award 2017

        ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคะแนนการโหวตจากสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์ (PReMA) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้สนับสนุนโครงการวิจัยให้ ได้รับโล่รางวัล EC/IRB Best Award 2017 จากการประชุม Thailand Towards Excellence in Clinical Trials; ThaiTECT เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 

        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับคะแนนการโหวตจากสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์ (PReMA) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้สนับสนุนโครงการวิจัยให้ ได้รับโล่รางวัล EC/IRB Best Award 2017 จากการประชุม Thailand Towards Excellence in Clinical Trials; ThaiTECT สำหรับรางวัลนี้มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 เรียก “โล่รางวัลคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในดวงใจ” เกิดจากกลุ่มบริษัทผู้สนับสนุนโครงการวิจัยทางคลินิกซึ่งเป็นผู้รับบริการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร่วมกันสร้างแบบประเมินคุณสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้ทีมผู้ประสานงานจากบริษัทผู้สนับสนุนซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรงให้คะแนนความพึงพอใจต่อการรับบริการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับโล่รางวัลนี้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) และได้รับโล่รางวัลติดต่อกันทุกปี สำหรับปีนี้ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) เป็นปีที่ 7