ครั้งแรกของโลกกับรางวัล SITA

        วันนี้( 4 พ.ย. 56) เวลา 13.30 น.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล  จัดแถลงข่าว  “ครั้งแรกของโลกศูนย์ธาลัสซีเมียศิริราช และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ  วะสี  รับรางวัล SITA” โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมด้วย ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช อ.นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์ ประธานศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช และอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน เวชพันธุศาสตร์ รศ.ดร.นพ.วิปร  วิประกษิต   กรรมการอำนวยการและกรรมการดำเนินการศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา รศ.นพ.ดิฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร  คุณอรินทร  ปัจฉิมพิหงค์  และ คุณอธิพัฒน์   บุรพันธ์  ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2  รพ.ศิริราช
         ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่าตนเองรู้สึกดีใจที่ศูนย์ธาลัสซีเมีย  รพ.ศิริราช ได้รับรางวัลสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมีย  (Sultan Bin Khalifa International Award for Center of Excellence) จากมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรมและวิทยาศาสตร์ สุลต่าน บิน คาลิฟา อัล นายาน (H.H. Sheikh Sultan Bin Kalifa AL Nahyan) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ซึ่งมูลนิธินี้เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  โดยที่การดำเนินงานนั้นได้มีการจัดตั้งรางวัล SITA ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก เพื่อสนับสนุนและยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานและ/หรือวิจัยในการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอื่นๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทั่วโลก      
        ทั้งนี้รางวัลประเภทสถาบัน (Center of Excellence) ได้มีการคัดเลือกจากสถาบันทางการแพทย์ 300 กว่าแห่ง ทั่วโลก โดยศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช เป็นสถาบันแห่งแรกในโลกที่ได้รับเกียรติยกย่อง  เรียกชื่อรางวัลนี้ว่า รางวัลโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนานาชาติ “สุลต่าน บิน คาลิฟา” (Sultan Bin Khalifa International Award : SITA) โดยได้รับเกียรติจาก ชีค สุลต่าน บิน คาลิฟา ซาเย็ส อัล นายาน ที่ปรึกษาประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธาน  มูลนิธิฯ เป็นผู้มอบโล่และเงินรางวัลในการประชุมสมาพันธ์ธาลัสซีเมียโลก (Thalassemia International Federation 2013 World Congress) ที่กรุงอาบู ดาบี เมื่อปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นเกียรติอย่างสูงต่อศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช ในโอกาสนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ปูชนียาจารย์ด้านโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช ยังได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลประเภท บุคคล ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวงการธาลัสซีเมียมาอย่างยาวนาน อ่านทั้งหมด>>