ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2565

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2565 ในงานครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา