ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ. ประมุข มุทิรางกูร ในโอกาสได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2565

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ. ประมุข มุทิรางกูร ในโอกาสได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2565 ในงานครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา