ศิริราช ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด ครึ่งปีแรกของปี 2566

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 จาก Thailand Social Awards
        การจัดอันดับครั้งนี้ มีเกณฑ์การวัดจากผลประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางหลักของแบรนด์ และจากช่องทางที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ ผ่าน 5 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 โดยได้พัฒนาเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร หรือ WISESIGHT BRAND METRIC ผ่านการคิดคำนวณจาก 4 ค่าชี้วัด คือ 
        1.ค่าชี้วัดแบรนด์ (BRAND SCORE)
        2.ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางหลักของแบรนด์ (OWN SCORE)
        3.ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (EARN SCORE)
        4.ค่าชี้วัดการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์ (SENTIMENT SCORE) 
ข้อมูลอ้างอิงจาก...
รายละเอียดเกณฑ์การวัดผล: https://thailandsocialawards.com/half-year
Website : https://thailandsocialawards.com/half-year/
Facebook : Wisesight 
Twitter : @SocialAwardsTH