ศิริราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด MU SDGs Award 2023 และ รางวัลชมเชย MU Green Ranking 2022

        ขอแสดงความยินดีแก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด MU SDGs Award 2023 และ รางวัลชมเชย MU Green Ranking 2022 โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้ารับโล่รางวัล ร่วมด้วย บุคลากรงานกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมเเสดงความยินดี ในงานการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน Mahidol Sustainability Development conference 2023 ซึ่งจัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา